Jesteœ wHome > Èeská Republika > Karkonosze > Malá Úpa

Pensjonat BOUDA NA STRANI

Zakwaterowanie Malá Úpa, Karkonosze, Èeská Republika

Pensjonat BOUDA NA STRANI

Zakwaterowanie Malá Úpa - Pensjonat BOUDA NA STRANI

Pensjonat Bouda Na stráni znajduje siê w po³owie stoku w oœrodku narciarskim „U kostela“ w Dolnej Ma³ej Upie. Ze wzglêdu na swoj¹ lokalizacjê pensjonat oferuje doskona³e warunki aktywnego wypoczynku w górach.

Opis

Ponadto pensjonat oferuje noclegi z opcj¹ œniadania b¹dŸ czêœciowego wy¿ywienia. Œniadania podawane s¹ w formie bufetu, natomiast obiado-kolacje wg zestawów: zupa, drugie danie oraz deser. W pensjonacie jest codziennie otwarty bar. Na terenie pensjonatu j obowi¹zuje zakaz palenia papierosów. Do dyspozycji jest bezp³atne ³¹cze Wi-Fi. W okresie letnim do dyspozycji jest  bezp³atny parking znajduj¹cy siê tu¿ przy pensjonacie. W okrsie zimowym nale¿y korzystaæ z us³ug p³atnego parkingu centralnego na Pomezních Boudách . W dzieñ przyjazdu i wyjazdu gwarantujemy przewóz goœci i baga¿y, cena za przewóz jest wliczona do ceny za pobyt.

Zakwaterowanie Pensjonat BOUDA NA STRANI

Oferujemy zakwaterowanie w 7 pokojach – 3- i 4- osobowych, posiadaj¹cych w³asny wêze³ socjalny (³azienka+WC).

Wy¿ywienie

Œniadania podawane s¹ w formie bufetu, natomiast obiado-kolacje wg zestawów: zupa, drugie danie oraz deser.

 

Nowoœci

LAST MINUTE oferty zakwaterowania

Kompletna oferta zakwaterowania

Wellness hotel SVORNOST,

Harrachov

Wellness hotel SVORNOST

od 890 CZK

Chata NA SPICI,

Benecko

Chata NA SPICI

od 750 CZK

Pensjonat BORUVKA,

Szpindlerowy M³yn

Pensjonat BORUVKA

od 200 CZK

Hotel ASTRA,

Szpindlerowy M³yn

Hotel ASTRA

od 920 CZK

Hotel MONTANA,

Szpindlerowy M³yn

Hotel MONTANA

od 1 180 CZK

Hotel SPINDLEROVA BOUDA,

Szpindlerowy M³yn

Hotel SPINDLEROVA BOUDA

od 565 CZK

Hotel ASTORIA,

Janské Láznì

Hotel ASTORIA

od 540 CZK

Hotel sanatoryjny TERRA,

Janské Láznì

Hotel sanatoryjny TERRA

od 1 100 CZK

Hotel AURUM,

Èerný Dùl

Hotel AURUM

od 545 CZK

Hotel PATRIA,

Štrbské Pleso

Hotel PATRIA

od 2 245 CZK

OREA Vital Hotel SKLAR,

Harrachov

OREA Vital Hotel SKLAR

od 870 CZK

OREA RESORT HORAL,

Szpindlerowy M³yn

OREA RESORT HORAL

od 1 260 CZK

Hotel CLARION,

Szpindlerowy M³yn

Hotel CLARION

od 2 030 CZK

Pensjonat ALENKA,

Szpindlerowy M³yn

Pensjonat ALENKA

od 700 CZK

Hotel POMI,

Harrachov

Hotel POMI

od 570 CZK

Hotel DIANA,

Szpindlerowy M³yn

Hotel DIANA

od 650 CZK

Apartamenty ALICE,

Harrachov

Apartamenty ALICE

od 390 CZK

Pensjonat FAMILIA,

Harrachov

Pensjonat FAMILIA

od 350 CZK

Hotel HARRACHOV INN,

Harrachov

Hotel HARRACHOV INN

od 670 CZK

Hotel**** & Depandance** ALBIS,

Vrchlabí

Hotel**** & Depandance** ALBIS

od 450 CZK

Penzion MAX,

Podhájska

Penzion MAX

od 415 CZK

Grand hotel PERMON,

Podbanské

Grand hotel PERMON

od 2 140 CZK

Hotel HORIZONT,

Pec pod Snìžkou

Hotel HORIZONT

od 730 CZK

Sporthotel BOHEMIA,

Rokytnice nad Jizerou

Sporthotel BOHEMIA

od 700 CZK

Hotel SENEC,

Senec

Hotel SENEC

od 1 250 CZK

 
Hotel Svornost Harrachov Hory Krkonoše.cz Hotel Pension.cz Wellness-Tip.cz