Jesteœ wHome > Èeská Republika > Karkonosze > Szpindlerowy M³yn

Hotel CLARION Špindlerùv Mlın ****

Zakwaterowanie Szpindlerowy M³yn, Karkonosze, Èeská Republika

Hotel CLARION Špindlerùv Mlın

Zakwaterowanie Szpindlerowy M³yn - Hotel CLARION Špindlerùv Mlın ****

Hotel CLARION znajduje siê tu¿ nad tam¹ wodn¹ w dzielnicy zwanej Predni Labska, cca 2 km od centrum miasta. Najbli¿sze wyci¹gi o d³ugoœci cca 1000m znajduj¹ siê bezpoœrednio przy hotelu, natomiast przybli¿aj¹cy wyci¹g Hromovka ( krzese³kowy wyci¹g na Plane(P³oniny) po³¹czenie z narciarskim area³em Œw.Piotra) znajduje siê w odleg³oœci ok.1,5 km, narciarski area³ Medvedin znajduje siê w odleg³oœci cca 2km od hotelu.

 

Opis

Hotel CLARION nale¿y do jedengo z wiêkszych hoteli, w ktorym ca³kiem niedawno by³y remontowane wszystkie pokoje. Hotel CLARION zapewnia ca³odzienne wy¿ywienie i zabawê w swojej restauracji, winiarni lub kawiarni. Goœcie hotelowi mog¹ czynnie odpocz¹æ w studio fitcentrum, skorzystaæ z basenu czy sauny, zagraæ w tenisa lub pojeŸdziæ na ³odkach lub rowerach gorskich. W hotelu znajduje siê salon fryzjerski oraz wypo¿yczalnia sprzêtu sportowego. Pozosta³e us³ugi na ¿yczenie klienta oraz sprzeda¿ przedmiotow upominkowych zapewnia recepcja hotelowa. Hotel CLARION ma w³asny strze¿ony parking.

 

Zakwaterowanie Hotel CLARION Špindlerùv Mlın ****

Hotel CLARION oferuje zakwaterowanie: 2-osobowe pokoje z mo¿liwoœci¹ dodatkowego ³o¿ka (niektore maj¹ w³asny balkon) oraz w 2-osobowych apartamentach (z mo¿liwoœci¹ 2 dodatkowych ³o¿ek) z w³asnym wêz³em socjalnym (SWC-prysznic + WC), TV SAT, radio i telefon.

 

Wy¿ywienie

Zakwaterowanie, taryfê pobytul, wolny wstêp na basen od godz. 7.00-13.00.

 

 

Nowoœci

LAST MINUTE oferty zakwaterowania

Kompletna oferta zakwaterowania

Wellness hotel SVORNOST,

Harrachov

Wellness hotel SVORNOST

od 745 CZK

Chata NA SPICI,

Benecko

Chata NA SPICI

od 1 580 CZK

Pensjonat BORUVKA,

Szpindlerowy M³yn

Pensjonat BORUVKA

od 200 CZK

Wellness Hotel ASTRA,

Szpindlerowy M³yn

Wellness Hotel ASTRA

od 1 035 CZK

Interhotel MONTANA,

Szpindlerowy M³yn

Interhotel MONTANA

od 915 CZK

Hotel SPINDLEROVA BOUDA,

Szpindlerowy M³yn

Hotel SPINDLEROVA BOUDA

od 960 CZK

Hotel sanatoryjny TERRA Superior,

Janské Láznì

Hotel sanatoryjny TERRA Superior

od 1 200 CZK

Hotel OLYMPIE,

Szpindlerowy M³yn

Hotel OLYMPIE

od 980 CZK

Hotel PYTLOUN,

Harrachov

Hotel PYTLOUN

od 880 CZK

OREA Vital Hotel SKLAR,

Harrachov

OREA Vital Hotel SKLAR

od 2 900 CZK

Hotel PATRIA,

Štrbské Pleso

Hotel PATRIA

od 2 950 CZK

OREA RESORT HORAL,

Szpindlerowy M³yn

OREA RESORT HORAL

od 3 200 CZK

Hotel CLARION Špindlerùv Mlın,

Szpindlerowy M³yn

Hotel CLARION Špindlerùv Mlın

od 1 400 CZK

Pensjonat ALENKA,

Szpindlerowy M³yn

Pensjonat ALENKA

od 750 CZK

Sport hotel POMI,

Harrachov

Sport hotel POMI

od 550 CZK

Hotel DIANA,

Szpindlerowy M³yn

Hotel DIANA

od 620 CZK

Apartamenty ALICE,

Harrachov

Apartamenty ALICE

od 500 CZK

Grand hotel PERMON,

Podbanské

Grand hotel PERMON

od 4 240 CZK

Resort MARINA LIPTOV,

Bobrovník

Resort MARINA LIPTOV

od 7 800 CZK

Pensjonat FAMILIA,

Harrachov

Pensjonat FAMILIA

od 390 CZK

Hotel HORIZONT,

Pec pod Snìžkou

Hotel HORIZONT

od 1 030 CZK

Hotel HARRACHOV INN,

Harrachov

Hotel HARRACHOV INN

od 680 CZK

Wellness hotel GRAND Jasná,

Demänovská Dolina

Wellness hotel GRAND Jasná

od 3 185 CZK

Penzion MAX,

Podhájska

Penzion MAX

od 435 CZK

Hotel**** & Depandance** ALBIS,

Vrchlabí

Hotel**** & Depandance** ALBIS

od 450 CZK

 
Hotel Svornost Harrachov Hory Krkonoše.cz Hotel Pension.cz Wellness-Tip.cz